Novostavba
Novostavba residenčního bydlení...

Právě realizujeme

Právě realizujeme: Rekonstrukci a přístavbu RD v Senohrabech, novostavbu RD v Sedlčanech, stavební úpravy ZŠ Vlašim, rekonstrukci hotelu Vltavan v Sedlčanech.

Naše reference


MVS Vysoký Chlumec - kopie kaple z nálesí

 

Kaple má protáhlý půdorys tvaru pětiúhelníka o rozměrech cca 3,80 x 1,80 m. Jádro
konstrukce tvoří zvonička štenýřové konstrukce na půdorysu 1,8 x 1,8 m vysoká cca
7,5 m, se stanovou stříškou. Na štenýře je uchycena ve výšce cca 3,0 m sedlová
stříška orientovaná ve směru sever - jih, s přesahy vykonzolovanými na okapových
vaznicích; na severní straně je stříška ukončena lomenou valbou. Spodní sedlová
stříška je krytá šindelem, horní stanová stříška zvoničky je kryta pozinkovaným
plechem.
Severní část přízemí je upravena jako výklenková kaple s bedněnými stěnami.
Střední část – zvonička - je otevřená, vymezena mezi stojkami pouze nízkými
plaňkovými vrátky; jižní, zcela otevřená část, je krytá přesahující částí sedlové
střechy.

Kaple má protáhlý půdorys tvaru pětiúhelníka o rozměrech cca 3,80 x 1,80 m. Jádrokonstrukce tvoří zvonička štenýřové konstrukce na půdorysu 1,8 x 1,8 m vysoká cca7,5 m, se stanovou stříškou. Na štenýře je uchycena ve výšce cca 3,0 m sedlovástříška orientovaná ve směru sever - jih, s přesahy vykonzolovanými na okapovýchvaznicích; na severní straně je stříška ukončena lomenou valbou. Spodní sedlovástříška je krytá šindelem, horní stanová stříška zvoničky je kryta pozinkovanýmplechem.Severní část přízemí je upravena jako výklenková kaple s bedněnými stěnami.Střední část – zvonička - je otevřená, vymezena mezi stojkami pouze nízkýmiplaňkovými vrátky; jižní, zcela otevřená část, je krytá přesahující částí sedlovéstřechy.

VÍCE INFORMACÍ...
Novostavba RD v Sedlčanech

Novostavba rodinného domu je přízemní objekt se sedlovou střechou. Nosný konstrukční systém obvodových stěn je z pálených keramických cihel, které jsou vyplněny minerální izolací a nahrazují tak vnější zateplení objektu. Obchodní označení konstrukčního systému je Porotherm T Profi. Objekt má sedlovou střechu, kde nosnou konstrukci krovu tvoří kombinace vazníkových příhradových vazníků a hraněného hoblovaného řeziva. Střešní plášť střechy je z pálené keramické krytiny, pod obchodním označením Tondach Figaro. Výplně rodinného domu tvoří dřevěná okna/dveře a sekční garážová vrata. Výplně otvorů u oken jsou některé doplněny o vnější žaluzie s pohonem.

VÍCE INFORMACÍ...
RD Újezd nad Lesy

Jedná o výstavbu rodinného domu z vápenopískových tvárnic v Újezdě nad Lesy. Objekt je dvoupodlažní s plochou střechou.

VÍCE INFORMACÍ...
Parkovací stání STROS

Jedná se o stavbu objektu, který slouží jako přístřešek pro parkování zaměstnanců Sedlčanských Strojíren. Kapacita parkovacích míst je osm. Parkovací stání je vybudováno na místě stávajícího přístřešku pro auta, jehož konstrukce již nevyhovovala.

 

Technické řešení: Nosná ocelová konstrukce přístřešku je navržena na základových monolitických patkách, které prováděla naše firma. Ocelová konstrukce je samotnou dodávkou objednatele. Stěny přístřešku jsou tvořeny z gabionových dílů. Jedním ze záměrů objednatele bylo sladění převládajících materiálů, oceli a kamene.

VÍCE INFORMACÍ...
Vrškamýk výlet do středověku

Stavba se skládá ze dvou částí. V první části byla provedena stabilizace a konzervace zříceniny královského hradu Vrškamýk. V druhé části byly provedeny následující dřevostavby (vyhlídková věž, provozní objekt, sklad s přístřeškem, dřevěný most dl. 14 m, dřevěný most dl. 16,5 m, přístřešek pro model hradu, vyhlídka). Areál je obehnán dřevěnou ohradou, vymezující pohyb malého stáda ovcí a zároveň ohraničující celý areál hradu. Od vstupu může návštěvník postupovat k vlastnímu hradu po naučné stezce s informačními tabulemi, kde se dozví o historii a vývoji hradu. Vlastní areál hradu je zpřístupněn dvěma dřevěnými mosty. V areálu může návštěvník využít vyhlídkovou věž, která je 12 metrů vysoká a je z ní výhled na široké okolí.

 

Zajímavosti:

1. Vystavění nové gotické klenby.

2. Vystavění přečlenkové klenby.

3. Konzervace zachovalé stávající omítky.

4. V průběhu archeologického průzkumu došlo k nálezu přední brány hradního paláce ve velmi zachovalém stavu.

5. Ručně vystavěný srub z povalu (kulatin). Byl vystavěn bez použití strojů. Veškerá práce k výstavbě byla provedena ručním způsobem. Na střešní krytinu byly použity dřevěné šindele.

6. Kompletní kování na objektech bylo vyrobeno tradičním kovářským způsobem.

VÍCE INFORMACÍ...
Snížení energetické náročnosti ZŠ a MŠ v Louňovicích pod Blaníkem

Budova základní a mateřské školy se nachází na jižním okraji městyse Louňovice pod Blaníkem. Jedná se o komplex budov vzájemně propojených z 60. a 70. let 20. století, doplněných v 90. letech o nástavbu nad budovou jídelny, ve které je nyní mateřská škola. Navržené stavební úpravy byly zaměřeny na snížení energetické náročnosti budovy základní a mateřské školy v pěti krocích.

 

Prvním opatřením byla výměna stávajících výplní otvorů, které nebyly v minulosti vyměněny za nové plastové vč. vnějších a vnitřních parapetů. Nově osazená okna jsou plastová s izolačním trojsklem.

 

Druhým opatřením bylo provedení kontaktního zateplovacího systému o tloušťce izolantu 140 mm vč. provedení zateplení soklového zdiva, detailů okolo oken a dveří. Barevné řešení navrhla naše projekční kancelář.

 

Třetím opatřením pro snížení energetické náročnosti bylo provedení zateplení stropu nad nevytápěným prostorem v objektu základní školy, respektive podlahy podstřešního prostoru. Na podlahu půdy byla provedena tepelná izolace tl. 300mm.

 

Čtvrtým opatřením se provedlo zateplení střechy mateřské školy. Zateplení je provedeno nadkrokevním systémem z tepelné izolace na bázi PIR desek.

 

Posledním a pátým opatřením bylo provedeno zateplení části stropu 1.PP deskami z minerální vaty o tloušťce 140mm.

VÍCE INFORMACÍ...
Novostavba sportovně rekreačního areálu Chotětice

Provozní zázemí tvoří objekt A s klubovnou, která bude využívána pro přednášky, prezentace. Pro ubytování návštěvníků je navržen objekt B s restaurací. Jedná se o dva samostatné objekty situované k uliční části pozemku.

Objekt A je dvoupodlažní nepodsklepený tvaru L, zastřešený sedlovými střechami s taškovou krytinou. Fasáda je členitá s povrchovou úpravou v omítkovině, v několika barevných odstínech. Okna jsou dřevěná, klempířské prvky v titanzinku.

Objekt B je třípodlažní s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími tvaru L, zastřešený valbovými a sedlovými střechami, vystupující ryzality mají střechu pultovou s malým sklonem s plechovou krytinou. Fasáda je členitá s povrchovou úpravou v omítkovině v několika barevých odstínech. Okna jsou dřevěná, klempířské prvky v titanzinku. V rámci ubytování jsou zhotoveny 3 pokoje pro imobilní hosty a je zabezpečeno bezbarierové užívání všech veřejně přístupných prostor objektu.

VÍCE INFORMACÍ...
Novostavba RD  v Křeslicích u Prahy

Záměrem investora bylo vystavět rodinný dům na stavební parcele v Křeslicích u Prahy. Objekt se skládá z podsklepené garáže, spojovacího krčku, 1.NP a s částečným 2.NP. Zdivo je vyzděno z keramických broušených cihel systému Porotherm a na stropy byly použity panely Spiroll. Celé podzemní podlaží je vyzděno pomocí ztraceného bednění. Většina střešních konstrukcí na objektu jsou ploché konstrukce se střešní krytinou EPDM fólie firestone, zatížené kačírkem. Na výplně otvorů jsou použity hliníkové profily s izolačním trojsklem. Vytápění objektu zajišťuje plynový kotel a v obývacím pokoji pro relaxaci vnitřní krb. Na fasádu objektu byl použit kontaktní zateplovací systém JUB tl. 200 mm s hlazenou omítkou tl. 1,5 mm.

VÍCE INFORMACÍ...
PŮJČOVNA NÁŘADÍ
+420 603 471 874
SB KOUPELNY A BARVY
+420 318 875 366, +420 605 262 634
INFORMACE
+420 318 820 367, +420 318 820 369, +420 734 253 187