Novostavba
Novostavba residenčního bydlení...

Termokamera - Popis měření

Diagnostika tepelných ztrát domácností a firem

Chcete-li zjistit, kde se u vás s teplem nejvíce plýtvá, nechte si zaměřit svůj dům, byt či kancelář pomocí termokamery. Na základě termografické zprávy, která je výstupem měření tak budete moci mnohem lépe stanovit opatření k zamezení úniků tepla a ušetřit své peníze.

 

Princip termografického měření

Termografické měření je bezkontaktní měření teploty. Využívá pro nás neviditelného infračerveného záření pro bezpečné měření povrchových teplot předmětů. Je možné měřit i vzdálenější a nepřístupné povrchy. Termografické měření je navíc schopno zaznamenat mnohem rychleji teplotní změny než kontaktní měření. Výsledkem je dvourozměrný barevný obraz tepelného pole, pomocí kterého odhalíme zjevné i skryté úniky tepla.

 

Měření ve stavebnictví

 

· zjištění skutečného stavu obvodového zdiva před zateplováním

· špatné utěsnění oken a dveří.

· nevhodně provedené zateplení fasády či střechy.

· praskliny a trhliny ve zdivu pod omítkou.

· porušení tepelné izolace stropních a střešních konstrukcí.

· zjištění polohy stropních nosníků

· poloha a závady podlahového vytápění, rozvodů topení, vody atd.

· vše co se svou teplotou liší od svého okolí

 

 

Měření v elektroinstalacích a průmyslu

 

· přehřívání rozvaděčů, elektromotorů, kabelů, jističů, atd.

· kontrola a odhalení vadných panelů fotovoltaických elektráren.

· závady na strojích a zařízeních.

· ztráty tepelných rozvodů.

 

Podmínky měření

Termokamera zaznamenává infračervené záření, které vyzařují všechny předměty. Pro porovnání rozdílů teplot snímá nejen záření měřeného objektu, ale také jeho okolí. Aby byly úniky tepla dobře patrné, mělo by měření probíhat za určitých podmínek:

 

· rozdíl teploty interiéru a exteriéru alespoň 15-20°C (zimní období).

· počasí bez dešťových i sněhových srážek

· bez vlivu oslunění

· bez vlivu větrání (okna, dveře)

· měření detailů probíhá vždy z interiéru

 

Certifikace

K termografickým měřením používáme profesionální termokameru FLIR E50bx

 

· rozlišení detektoru kamery 240 x 180 obrazových bodů

 

Měření podléhá normě ČSN-EN 13187 a měl by ho vždy provádět odborník, který umí objekt správně nasnímat a výsledné snímky adekvátně posoudit. Všichni naši technici jsou držiteli certifikátu – Technik diagnostik termografie - uděleného certifikačním orgánem ACM DTO CZ.

 

Ceník

Koncovou cenu určuje rozsah a detailnost měření, dále velikost objektu. Vhodný rozsah stanovíme po bližší specifikaci konkrétní situace, která Vás k úvaze o tomto typu služby vede. Termovziní měření provádíme termokamerou s vysokým rozlišením (240x180 pix.) a teplotní citlivostí (0,05°C). Samozřejmostí je konzultace a návrhy opatření.

 

Cena zahrnuje - počet snímků bez omezení, dle konkrétní situace a potřeby - zhotovení protokolu s doporučením odstranění závad a snímky elektronickou formou.

 

• Byt - měření a snímkování interiéru 1800,- Kč

• Rodinný dům – komplet měření a snímkování interiéru, vnějšího pláště a střechy 2200,- Kč

• Bytový dům - měření a snímkování vnitřních společných prostor 3600,- Kč/ objekt

• Administrativní budovy, firemní objekty, provozy a sklady - dle dohody

• Průmyslové technologie měření a snímkování průmyslových a technologických zařízení (elektrozařízení, potrubí, FV panely, izolace a další...) – dle dohody

• Dopravné je v Sedlčanech zdarma, dále pak 8,- Kč/km

• Sleva na následné měření po odstranění závad poskytujeme slevu 30% z ceny služby

• Vytisknutí protokolu s popisem snímků, označením bodů a vyhodnocení 500,- Kč

 

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

PŮJČOVNA NÁŘADÍ
+420 603 471 874
www.pujcovnaservis.cz
SB KOUPELNY A BARVY
+420 318 875 366, +420 733 326 640
www.koupelny-sbsedlcany.cz
INFORMACE
+420 318 820 367, +420 318 820 369,
+420 734 253 187