Novostavba
Novostavba residenčního bydlení...

S-B akademie

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012850

 

S-B s.r.o., patří k největším stavebním firmám na sedlčansku, sedlecku a voticku. V r. 2002 byla společnost certifikována dle mezinárodní normy jakosti ISO 9001:2000 a v r. 2009 byla certifikace rozšířena o ISO 14001 a OHSAS 18001.

 

Hlavním cílem projektu je vytvoření trvale udržitelného systému vzdělávání pro všechny stávající zaměstnance. Na základě realizace projektu dojde ke zdokonalení znalostí, dovedností a návyků zaměstnanců, které povedou ke zvýšení a udržení jejich kvalifikace.

 

Kdy, kde, pro koho

 

 • Termín realizace: 1. 1. 2020 - 30. 12. 2021
 • Místo realizace: Středočeský kraj
 • Místo dopadu: Středočeský kraj
 • Cílová skupina: Zaměstnanci

 

Příjemce

 

 • S-B s.r.o.
 • IČ: 25652362
 • Sídlo:
  • Ulice: Husova
  • Číslo popisné: 332
  • Městská část: Sedlčany
  • Město: Sedlčany
  • Kraj: Středočeský kraj
  • PSČ: 26401

 

Financování (v Kč)

 

 • Příspěvek Unie: 713 745,00
 • Finanční prostředky ze státního rozpočtu: 0,00

 

Operační program Zaměstnanost

 

 • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • Investiční priorita: 1.3 Adaptabilita pracovní síly; 1.3 Adaptabilita pracovní síly
 • Specifický cíl: Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce; Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků
 • Výzva: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II
PŮJČOVNA NÁŘADÍ
+420 603 471 874
www.pujcovnaservis.cz
SB KOUPELNY A BARVY
+420 318 875 366, +420 733 326 640
www.koupelny-sbsedlcany.cz
INFORMACE
+420 318 820 367, +420 318 820 369,
+420 734 253 187