Novostavba
Novostavba residenčního bydlení...

Rodinné


Novostavba rodinného domu s garáží. Zdivo POROTHERM, stropy železobetonové monolitické, plochá střecha s PVC folií a kačírkem, zateplovací systém JUBIZOL tl. 10 cm, hliníková okna a vstupní dveře, hliníková prosklená stěna, kompletní TZB včetně všech přípojek, dodávka stavby na klíč včetně interiérových prvků a povrchových úprav, venkovních úprav a oplocení.

Zajímavostí stavby je provedení oplocení ze železobetonových prefabrikovaných dílců kombinovaných s ocelovými prvky a zelení.

VÍCE INFORMACÍ...

Záměrem investora bylo vystavět rodinný dům na stavební parcele v Křeslicích u Prahy. Objekt se skládá z podsklepené garáže, spojovacího krčku, 1.NP a s částečným 2.NP. Zdivo je vyzděno z keramických broušených cihel systému Porotherm a na stropy byly použity panely Spiroll. Celé podzemní podlaží je vyzděno pomocí ztraceného bednění. Většina střešních konstrukcí na objektu jsou ploché konstrukce se střešní krytinou EPDM fólie firestone, zatížené kačírkem. Na výplně otvorů jsou použity hliníkové profily s izolačním trojsklem. Vytápění objektu zajišťuje plynový kotel a v obývacím pokoji pro relaxaci vnitřní krb. Na fasádu objektu byl použit kontaktní zateplovací systém JUB tl. 200 mm s hlazenou omítkou tl. 1,5 mm.

VÍCE INFORMACÍ...

Stavba je rozdělena do dvou dvojdomů, kde každý dvojdům má dvě samostatné bytové dvoupodlažní jednotky. Budovy jsou nepodsklepené, založeny na hloubených základových pasech z prostého betonu. Izolace proti vodě je provedena z asfaltových pásů, které zároveň splňují protiradonové opatření. Svislé konstrukce tvoří keramické překlady a zdivo POROTHERM tl. 24 a 30 cm vyzdívané na zdící maltu. Stropní konstrukce jsou ze stropních panelů SPIROLL o tl. 200 a 250 mm, které jsou ztuženy ŽB věncem. Střecha objektů je navržena jako plochá s vyzděnými atikami, kde je na stropní konstrukci z panelů natavena parotěsná zábrana, na které jsou provedeny spádové klíny ze střešního polystyrénu tl. 240 mm, střešní krytina je provedena z folie ALKORPLAN tl. 2,0 mm, která je mechanicky přikotvena ke stropním panelům. Konstrukci podlah tvoří podlahový polystyrén v kombinaci s podlahovým vytápěním a s litými anhydritovými potěry. Vnitřní povrchy stěn a stropů jsou provedeny jako dvouvrstvé vápenné omítky štukové s vnitřní malbou JUPOL. Vnější fasáda je zateplena fasádním polystyrénem tl. 120 mm v kombinaci dřevěného obkladu z palubek a akrylátové omítky hlazené o zrnitosti 2,0 mm od firmy JUB. Vnější výplně otvorů jsou barvená plastová okna a dveře, vnitřní dveře jsou bezfalcové do obložkových zárubních od firmy SAPELI. Finální povrchy podlah jsou v provedení vinyl v kombinaci masivu dřeva při obkladu vnitřního prefa schodišti do 2.NP. Objekt je vytápěn podlahovým teplovodním topením, kde zdrojem ohřevu vody je tepelné čerpadlo vzduch voda v kombinaci elektrokotle. Součástí stavby byla také garážová stání a pozinkované oplocení včetně zpevněných ploch okolo jednotlivých budov.

VÍCE INFORMACÍ...

Jedná se o přízemní zděný bungalov s valbovou střechu. Součástí RD je i garáž. Konstrukčním systémem je inovační zdivo Heluz FAMILY 2in1 (keramické zdivo s vyplní dutin polystyrenem).

VÍCE INFORMACÍ...

Novostavba rodinného domu s garáží a oddělenou pracovnou. Zdivo a stropy POROTHERM, střecha plechová Rheizink, okna a dveře z dřevěných EURO profilů, podlahy z masivních vlysů, kompletní TZB, včetně všech přípojek. Dodávka stavby na klíč, včetně interiérových prvků a povrchových úprav, venkovních úprav a oplocení.

Zajímavostí stavby je její umístění nad srázem u břehu řeky Vltavy a také provedení opláštění domu a teras z tropické dřeviny cedr včetně zateplení.

VÍCE INFORMACÍ...

Objekt prošel celkovou rekonstrukcí. Původní podlahy byly odstraněny a v celém objektu byla provedena provětrávaná podlaha. Okenní a dveřní otvory přebourány a provedeny nové překlady. Stropy byly zachovány původní klenbové, které se následně omítnuly. V kuchyni s jídelnou byl zhotoven pohledový dřevěný strop. Veškeré rozvody vody a kanalizace byly provedeny nové z PVC. V objektu byla provedena rekuperace a topení na biopaliva (štěpky a obilí). Půda objektu byla vyčištěna, provedeno zasypání kleneb, následné zateplení a provedení pochozího záklopu z osb. Mezi rekonstruovaným objektem a stávající dílnou byla provedena nová přístavba ze sendvičového zdiva – zdivo Porotherm, tepelná izolace a obezdívka z polního kamene. Střecha přístavby je pultová z falcovaného titanzinkového plechu.

VÍCE INFORMACÍ...

Záměrem stavebníka bylo provedení stavebních úprav stodoly. Před zahájením stavebních prací bylo dochováno pouze zbořenistě s částmi obvodových zdí a patrnými zbytky založení objektu. Nově je celý objekt vystavěn s respektováním dobového provedení objektu. Objekt stodoly je jednopodlažní budova obdélníkového tvaru. Hlavní část je tvořena uzavřeným prostorem s vjezdovými vraty. Východní strana objektu je tvořena do prostoru zahrady a slouží pro sezónní skladování hospodářského nářadí. Zastřešení objektu je řešeno sedlovou střechou s taškovou krytinou.

VÍCE INFORMACÍ...

Záměrem investora bylo provedení novostavby rodinného domu. Stavba je řešena jako soliterní přízemní rodinný dům ve tvaru L s jedním podlažím. Součástí domu je zastřešené parkovací stání. Technické řešení rodinného domu je ze zděného stěnového systému POROTHERM, s filigránovým stropem, nepodsklepený, založený na základových pasech. Střešní konstrukce řešena jako sedlová se sklonem 22°, dřevěným krovem s taškovou pálenou krytinou na latě. Okenní otvory jsou řešeny jako plastová, z většiny s otevíravými křídly. Fasáda je řešena jako kontaktní zateplovací systém s povrchovou úpravou v kombinaci s obkladovými pásky KLINKER a cihlami. Zpevněné plochy parkovacího stání, chodníky, terasy jsou řešeny ze zámkové dlažby s povrchovou úpravou ostaření. Součástí stavby bylo provedení oplocení pozemku. Oplocení je založeno na základových pasech, podezdívka a sloupky jsou vyzděny z betonových bloků PRESBETON. Výplň plotových polí je dřevěná, ošetřena povrchovou úpravou, nátěrem. Terénní úpravy a doplňky zahrady byly řešeny na žádost investora v průběhu výstavby rodinného domu.

VÍCE INFORMACÍ...

Novostavba RD vč. Oplocení, zahradních úprav, zahradního domu s víceúčelovým hřištěm v Mníšku pod Brdy. Jedná se o třípodlažní objekt půdorysného tvaru U, částečně zapuštěný do terénu, s valbovou střechou a venkovní terasou , orientovanou na jižní stranu. Krytinu tvoří klasická keramická krytina Tondach. Nosnou konstrukci domu tvoří ŽB stěny a stropy v kombinaci s nosným obvodovým systémem Porotherm, který je po obvodě zateplen a obložen kamenným obkladem z bulharské Ortoduly. Výplně otvorů tvoří dřevěná okna a dveře v provedení euro, materiál Meranti. Stavba byla prováděna na klíč, včetně přípojek, oplocení a zahradnických úprav. Součástí stavby je i ve spodní části pozemku zahradní domek, který je vzhledově stejně pojednán jako RD ( kamenný obklad ) a víceúčelové hřiště s umělým povrchem Polytan WS.

Zajímavostí stavby jsou ocelové prosklené stěny z obývacího pokoje na terasu, které elektronicky zajíždějí do suterénu, celý dům je rovněž elektronicky řízen systémem Cue.

VÍCE INFORMACÍ...

Novostavba rodinného podsklepeného domu. Nosné konstrukce zdivo Porotherm včetně systémových roletových překladů RONO, stropní konstrukce Hurdis. Střešní krytina KM BETA + oplechování Cu. Okapní systém Lindab – bílý. Okna VEKRA vřetně vnějších elektricky ovládaných rolet BATIMA a centrálního řízení. Sklepní prostory osazeny světlíky MEA. Zábradlí-balustrády a doplňky z umělého ztuženého mramoru.

Zajímavost stavby: sklepní prostory jsou v hloubce -7,5m pod původním terénem stavebního pozemku -> vzhledem k požadavku na podlahové vpusti ve sklepních prostorách je přípojka kanalizace uložena v hloubce7,5-3,5m. Schodiště ve válcové části obytné haly z 1.NP do 2.NP je železobetonové ve tvaru prostorové výseče šroubovice.

VÍCE INFORMACÍ...

Novostavba rodinného domu o jednom bytu. Objekt je nepodsklepený o dvou nadzemních podlažích. Stavba je umístěná ve svažitém terénu, proto bylo před zahájením nutno provést hrubé terénní úpravy. Vlastní stavba je klasicky založena na základových pasech z prostého betonu. Nosná konstrukce je ze systému POROTHERM, obvodové zdivo tl. 440 mm, doplněné vnitřními nosnými stěnami tl. 300 mm. Stropy jsou ze systémových nosníků POT a stropních vložek MIAKO. Střechu tvoří dřevěný krov s podporou z ocelových vaznic na ocelových stojkách, krytina betonová ze systému BRAMAC. Podhled v 2.NP je vytvořen ze sádrokartonové konstrukce, doplněný tepelnou izolací. Obvodové stěny jsou zatepleny minerální vatou a povrchovou úpravu tvoří probarvená omítka v systému JUB, doplněná obklady z umělého kamene. Výplně otvorů tvoří dřevěná okna a dveře. Součástí stavby je také sklep, umístěný v zadním rohu pozemku, pod úrovní upraveného terénu, na který průběžně navazují opěrné zdi ze ztraceného bednění s povrchovou úpravou z obkladů z umělého kamene. Obdobně je rovněž provedeno i uliční oplocení.

VÍCE INFORMACÍ...

Dům je řešen jako přízemní bez podkroví o rozměrech 11,4 x 9,7 m. Základové pasy jsou z prostého betonu, z vnější strany opatřeny tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu, obvodové zdivo POROTHERM 30 P+D, se zateplovacím systémem JUBIZOL 100 mm. Okenní parapety jsou zapuštěny z tvárnic Ytong 150 mm + 150 mm izolace. Strop je tvořen sponkovanými vazníky s izolací 160 + 60 mm s SDK podhledem. Vytápění objektu zajišťuje elektrokotel 6 kW. Okna jsou plastová s vnějším dřevodekorem, dveře foliované do ocel. zárubně. Fasáda je z tenkovrstvé akrylátové omítky, sokl Kurilplast. Krytina KM BETA tmavěhnědá. Interiér je doplněn klasickým krbem s otevřeným ohništěm.

VÍCE INFORMACÍ...

Celkový účel stavebních úprav spočíval v opravě stávajícího objektu stodoly a v provedení půdní vestavby (zvětšení celkové užitné a obytné plochy objektu). Byly odstraněny stávající zdi z kamene, které byly nově vyzděny z keramického zdiva POROTHERM včetně keramických stropů z MIAKO vložek a nosníků POT. V přízemí provedeny vápenné omítky štukové, v podkroví SDK podhled na ocelovém roštu. Výplně otvorů vnější plastové, vnitřní prvky SAPELI METALIK (obložkové zárubně z hliníku v kombinaci se skleněným dveřním křídlem). Byla provedena nová konstrukce krovu se sedlovou střechou s krytinou BRAMAC. Součástí úprav byly práce na ZTI, ÚT a elektroinstalace.

 

Zajímavostí bylo řešení přístupu do podkroví pomocí ocelového vnějšího schodiště přes terasu z materiálu v kombinaci žárově pozinkovaná ocel a nerez.

VÍCE INFORMACÍ...

Záměrem investora bylo provedení demolice stávajícího jednopodlažního domu se sedlovou střechou, podsklepená část domu zůstala zachována. Na podsklepenou část domu je nově vyzděn rodinný dům z tvárnic Ytong a zastřešen je sedlovou střechou s krytinou KM Beta. V obytném podkroví jsou viditelné hoblované prvky krovu. Na krovu je proveden záklop z desek fermacell a na tyto desky je položena tepelná izolace Dekpir top 023. Vnitřní příčky jsou provedeny z vápenopískových tvárnic Silka. Vnitřní omítky jsou jednovrstvé stěrkové s vloženou výztužnou tkaninou, na tyto omítky je provedena vnitřní malba JUB. Vnější obvodový plášť tvoří také jednovrstvá stěrková omítka s výztužnou tkaninou. Podlahovou konstrukci tvoří tepelná a kročejova izolace, betonová mazanina s vyztužující kari sítí, keramická dlažba a dřevěná podlaha. V domě jsou osazena euro okna, vnitřní dveře jsou z masivu, osazeny do obložkové zárubně . V domě byly provedeny nové rozvody elektroinstalace, zdravotní techniky, ústředního vytápění a kachlová kamna . Novostavba je provedena ve venkovském stylu, tak aby zapadla do rázu krajiny.

VÍCE INFORMACÍ...

Rekostrukce spočívala v kompletní demontáži krytiny s krovem, odbourání nadezdívek a komímů do úrovně stropu nad 2.NP a provizorní zastřešení před povětrností v této úrovni. Nové nadezdívky se ztužujícími pozedními věnci, tesařský krov na ocelové rámové konstrukci, stropní konstrukce z ocelových stropnic a betonové desky zabetonované do trapézových plechů. Krytina Bramac, opravy fasády s novýmy reliéfy a zateplení minerální vatou, nátěry fasády JUB.

Zajímavost stavby: zajištění před povětrností celého půdorysu za stálého provozu investota v celém objektu, tvar nadpraží a nadezdívky okna nad balkonem je elipsa – vytyčení, odhalení starých konstrukcí v objektu při demontáži a jejich sanace před dalšími pracemi za provozu investora.

VÍCE INFORMACÍ...
|<12>|
PŮJČOVNA NÁŘADÍ
+420 603 471 874
www.pujcovnaservis.cz
SB KOUPELNY A BARVY
+420 318 875 366, +420 733 326 640
www.koupelny-sbsedlcany.cz
INFORMACE
+420 318 820 367, +420 318 820 369,
+420 734 253 187