Novostavba
Novostavba residenčního bydlení...

Realizujeme


Hlavní stavební práce spočívají ve snížení energetické náročnosti budov SOU Hluboš. Jedná se o dodatečné zateplení kontaktním zateplovacím systémem EPS grafit, soklové části jsou zatepleny extrudovaným polystyrenem. Ve všech objektech dojde k výměně výplní otvorů. Izolace v půdním prosotoru jednotlivých objektů je řešena jako foukaná izolace vodorovná.

VÍCE INFORMACÍ...

Novostavba v Kosově Hoře je navrhnuta ze zdícícho systému Porotherm. Stavební práce se týkají zhotvení spodní stavby vč. částečně podsklepené, vyzdění prvního nadzemního podlaží, provedení stropní konstrukce z Miako vložek, vyzdění půdních nadezdívek zakončených věncy. Objekt bude zateplený kontaktním zateplovacím systémem EPS 70 F.

VÍCE INFORMACÍ...

Jedná o výstavbu rodinného domu z vápenopískových tvárnic v Újezdě nad Lesy. Objekt je dvoupodlažní s plochou střechou.

VÍCE INFORMACÍ...

Novostavba rodinného domu je přízemní objekt se sedlovou střechou. Nosný konstrukční systém obvodových stěn je z pálených keramických cihel, které jsou vyplněny minerální izolací a nahrazují tak vnější zateplení objektu. Obchodní označení konstrukčního systému je Porotherm T Profi. Objekt má sedlovou střechu, kde nosnou konstrukci krovu tvoří kombinace vazníkových příhradových vazníků a hraněného hoblovaného řeziva. Střešní plášť střechy je z pálené keramické krytiny, pod obchodním označením Tondach Figaro. Výplně rodinného domu tvoří dřevěná okna/dveře a sekční garážová vrata. Výplně otvorů u oken jsou některé doplněny o vnější žaluzie s pohonem.

VÍCE INFORMACÍ...

Stavební úpravy stávajícího objektu, který sloužil jako bývalá vojenská jídelna v Kamýku nad Vltavou. Souhrnem prací je vybourání stávajících vnitřních příček z důvodu úprav pro novou dispozici sociálních bytů. Nové dělící svislé konstrukce jsou z keramického broušeného zdiva v kombinaci klasických vnitřních nenosných stěn a akustických stěn. Vodorovnou konstrukci bude tvořit sádrokartonový podhled.

VÍCE INFORMACÍ...

Rekonstrukce prvorepublikové vily, jejímž obsahem je zhotovení nových povrchových úprav, odvlhčení objektu. Přístavba je navržena o třech podlažích, z čehož dvě podlaží jsou pod úrovní terénu a jedno je nadzemní. Účelem užívání přístavby je nerezový bazén s technologickým zázemím pro VZT a bazén, obývací pokoj, zimní zahrada. Konstrukční systém přístavby je stěnový, monolitický.

VÍCE INFORMACÍ...

 

Kaple má protáhlý půdorys tvaru pětiúhelníka o rozměrech cca 3,80 x 1,80 m. Jádro
konstrukce tvoří zvonička štenýřové konstrukce na půdorysu 1,8 x 1,8 m vysoká cca
7,5 m, se stanovou stříškou. Na štenýře je uchycena ve výšce cca 3,0 m sedlová
stříška orientovaná ve směru sever - jih, s přesahy vykonzolovanými na okapových
vaznicích; na severní straně je stříška ukončena lomenou valbou. Spodní sedlová
stříška je krytá šindelem, horní stanová stříška zvoničky je kryta pozinkovaným
plechem.
Severní část přízemí je upravena jako výklenková kaple s bedněnými stěnami.
Střední část – zvonička - je otevřená, vymezena mezi stojkami pouze nízkými
plaňkovými vrátky; jižní, zcela otevřená část, je krytá přesahující částí sedlové
střechy.

Kaple má protáhlý půdorys tvaru pětiúhelníka o rozměrech cca 3,80 x 1,80 m. Jádrokonstrukce tvoří zvonička štenýřové konstrukce na půdorysu 1,8 x 1,8 m vysoká cca7,5 m, se stanovou stříškou. Na štenýře je uchycena ve výšce cca 3,0 m sedlovástříška orientovaná ve směru sever - jih, s přesahy vykonzolovanými na okapovýchvaznicích; na severní straně je stříška ukončena lomenou valbou. Spodní sedlovástříška je krytá šindelem, horní stanová stříška zvoničky je kryta pozinkovanýmplechem.Severní část přízemí je upravena jako výklenková kaple s bedněnými stěnami.Střední část – zvonička - je otevřená, vymezena mezi stojkami pouze nízkýmiplaňkovými vrátky; jižní, zcela otevřená část, je krytá přesahující částí sedlovéstřechy.

VÍCE INFORMACÍ...

Objekt zemědělské stáje pro skot bude sloužit pro výkrm býků. Konstrukční systém stáje je zděný v kombinaci betonového ztraceného bednění a pálených keramických cihel tloušťky 300 mm. Nosnou konstrukcí střechy budou dřevěné montované vazníky, na kterých bude plechová trapézová krytina s prosvěštlením.

VÍCE INFORMACÍ...

Stavební úpravy spočívají v přestavbě stávající fary na startovací byty.

VÍCE INFORMACÍ...
PŮJČOVNA NÁŘADÍ
+420 603 471 874
SB KOUPELNY A BARVY
+420 318 875 366, +420 605 262 634
INFORMACE
+420 318 820 367, +420 318 820 369, +420 734 253 187