Novostavba
Novostavba residenčního bydlení...

Realizujeme


Práce na hotelu Vltavan v Sedlčanech se týkají bouraní stávajících konstrukcí, statické zajištění celého objektu pro nově navržený účel uživání. Součástí dodávky je přístavba hrubé stavby pro zázemí wellness ve dvoře hotelu a nástavba v zadní části objektu o dvě podlaží. Dílčí části prací spočívají v nově provedených monolitických schodištích a ramp, vyzdívky příček, monolitických stropních konstrukcí a dvou výtahových šachet . V prvním nadzemním podlaží a v suterénu se budou provádět nové podkladní betony, chemické injektáže a sanační omítky a asfaltové izolace. Na celém objektu bude zhotoven nový střešní plášť vč. nosné konstrukce.

VÍCE INFORMACÍ...

Jedná se o dvoupodlažní přístavbu ke stávajícímu objektu školy. Účelem přístavby dvou učeben je navýšení kapacity školy. Přístavba je obdelníkového tvaru s plochou střechou, kde svislé konstrukce jsou navrženy z pálených keramických cihel, vodorovné konstrukce z předpjatých železobetonových stropních panelů v obou podlažích. Výplně otvorů jsou navrženy z plastových a hliníkových profilů. Celý objekt přístavby bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem.

VÍCE INFORMACÍ...

Novostavbu haly v Sedlčanech tvoří ecelová rámová konstrukce opláštěná PUR panely v kombinaci se světlíky. Stavba se skládá ze spodní stavby resp. železobetonových monolitických patek. Podlahu tvoří průmyslová hlazená podlaha se vsypem.

VÍCE INFORMACÍ...

Rekonstrukce stávajícího objektu spočívá v přeměně stávajícího bytového bydlení na sociální bydlení a komunitní centrum. Stavební úpravy spočívají v nahrazení stávajících trámových stropů na železobetonové monolitické stropní konstrukce, výměnou stávajících výplní otvorů, otlučení omítek. Součástí úprav je oprava krovu a výměna střešní krytiny, odvhlčení objektu v systémovým řešením nízkotlaké injektáže a sanačních omítek, oprava vnější fasády do původního stavu.

VÍCE INFORMACÍ...
PŮJČOVNA NÁŘADÍ
+420 603 471 874
www.pujcovnaservis.cz
SB KOUPELNY A BARVY
+420 318 875 366, +420 605 262 634
www.koupelny-sbsedlcany.cz
INFORMACE
+420 318 820 367, +420 318 820 369,
+420 734 253 187