Novostavba
Novostavba residenčního bydlení...

Občanské


Rekonstrukce stávajícího objektu spočívá v přeměně stávajícího bytového bydlení na sociální bydlení a komunitní centrum. Stavební úpravy spočívají v nahrazení stávajících trámových stropů na železobetonové monolitické stropní konstrukce, výměnou stávajících výplní otvorů, otlučení omítek. Součástí úprav je oprava krovu a výměna střešní krytiny, odvhlčení objektu v systémovým řešením nízkotlaké injektáže a sanačních omítek, oprava vnější fasády do původního stavu.

VÍCE INFORMACÍ...

Stavební úpravy domu spočívají v nové dispozici resp. zázemí pro obecní úřad. Jedná se o doupodlažní objekt s polovalbovou střechou. Svislé nosné konstrukce jsou z keramických pálených cihel. Obvodové stěny jsou z cihel vyplněné minerální vatou. Stropní konstrukce je ze skládaných stropních dílců miako. Konstrukce krovu je z vázaného hraněného řeziva na kterém je navrřena betonová střešní krytina.

VÍCE INFORMACÍ...

Účelem stavby je návrh na zvýšení kapacity v MŠ ze současného počtu 64 dětí, celkem na 90 dětí. Tento požadavek se řeší formou nástavby 2.NP nad výdejnou jídel a kotelnou (východní část) spojenou s dvoupodlažní přístavbou. Nosnou svislou konstrukci zdiva tvoří pálené keramické cihly. Vodorovné nosné konstrukce stropu tvoří skládané stropy z dílců MIAKO a POT nosníků. Nosná konstrukce střešního krovu je kombinovaná, hlavní nosnou část tvoč svařené ocelové vazníky, na kterých jsou dřevěné krokve z klasického hraněného řeziva. Střešní plášť nástavby a přístavby je z trapézového plechu.

VÍCE INFORMACÍ...

Jedná se o stavbu pro bydlení s 10 byty. Půdorys objektu je ve tvaru obráceného T o hlavních rozměrech 21,50x13,75 m. Max. výška objektu nad terénem je cca. 12,5 m. Objekt má 3 nadzemní podlaží (poslední nadzemní podlaží je uspořádáno jako podkroví) a jedno podzemní. V 1.PP je umístěno technické zázemí a sklepní boxy, v 1.NP a 2.NP jsou bytové jednotky 2x 1kk a 2x 2kk. Ve 3.NP (podkroví) 2 jednotky 3kk. Zastřešení je sedlovou polovalbovou střechou se sklonem 40°. Světlá výška běžného podlaží je 2,60 m (1.PP 2,4 m), standardní konstrukční výška 2,90 m.

Půdorys objektu je ve tvaru obráceného T o hlavních rozměrech 21,50x13,75 m. Max. výška objektu nad terénem je cca. 12,5 m (terén okolo stavby je v různých úrovních). Objekt má 3 nadzemní podlaží (poslední nadzemní podlaží je uspořádáno jako podkroví) a jedno podzemní. V 1.PP je umístěno technické zázemí a sklepní boxy, v 1.NP a 2.NP jsou bytové jednotky 2x 1kk a 2x 2kk. Ve 3.NP (podkroví) 2 jednotky 3kk.
Zastřešení je sedlovou polovalbovou střechou se sklonem 40°. Světlá výška běžného podlaží je 2,60 m (1.PP 2,4 m), standardní konstrukční výška 2,90 mPůdorys objektu je ve tvaru obráceného T o hlavních rozměrech 21,50x13,75 m. Max. výška objektu nad terénem je cca. 12,5 m (terén okolo stavby je v různých úrovních). Objekt má 3 nadzemní podlaží (poslední nadzemní podlaží je uspořádáno jako podkroví) a jedno podzemní. V 1.PP je umístěno technické zázemí a sklepní boxy, v 1.NP a 2.NP jsou bytové jednotky 2x 1kk a 2x 2kk. Ve 3.NP (podkroví) 2 jednotky 3kk.Zastřešení je sedlovou polovalbovou střechou se sklonem 40°. Světlá výška běžného podlaží je 2,60 m (1.PP 2,4 m), standardní konstrukční výška 2,90 m.
VÍCE INFORMACÍ...
|<123>|
PŮJČOVNA NÁŘADÍ
+420 603 471 874
www.pujcovnaservis.cz
SB KOUPELNY A BARVY
+420 318 875 366, +420 733 326 640
www.koupelny-sbsedlcany.cz
INFORMACE
+420 318 820 367, +420 318 820 369,
+420 734 253 187