Novostavba
Novostavba residenčního bydlení...
Zateplení východní strany bytového domu č.p. 673-676

Zateplení východní strany bytového domu č.p. 673-676

Zahájení: červen 2011
Dokončení: září 2011
POPIS:

Objekt se zateploval kontaktním zateplovacím systémem JUB tl. 100 mm s akrylátovou hlazenou omítkou zrnitosti 1,5 mm včetně montáže barvených pozinkových parapetů barvy bílé a nového oplechování atiky barvy hnědé. Balkónové podlahy byly opatřeny novým ochranným nátěrem. Stávající zábradlí balkónů bylo upraveno kvůli zateplení a nově kompletně opatřeno novým nátěrem. Sokl se opravil a následně natřel fasádní barvou. Vstupní schodiště do objektů se opravily a opatřily novým zábradlím. Stávající omítka výtahových strojoven byla repasována a opatřena fasádním nátěrem. Střecha výtahových strojoven, která byla v degradujícím stádiu, se demontovala a následně provedla nově s novým oplechováním. Veškeré klempířské prvky nad střešní rovinou byly nově opatřeny nátěrem.


Zateplení východní strany bytového domu č.p. 673-676 #1
673-6_1
Zateplení východní strany bytového domu č.p. 673-676 #2
673-6_2
Zateplení východní strany bytového domu č.p. 673-676 #3
DSC_2474
Zateplení východní strany bytového domu č.p. 673-676 #4
hlavní 2471
PŮJČOVNA NÁŘADÍ
+420 603 471 874
www.pujcovnaservis.cz
SB KOUPELNY A BARVY
+420 318 875 366, +420 733 326 640
www.koupelny-sbsedlcany.cz
INFORMACE
+420 318 820 367, +420 318 820 369,
+420 734 253 187