Novostavba
Novostavba residenčního bydlení...
Zateplení budovy DPS v Neveklově

Zateplení budovy DPS v Neveklově

Zahájení: duben 2015
Dokončení: červen 2015
POPIS:

Navrhované stavební úpravy spočívají v kompletním zateplení stávajících svislých obvodových konstrukcí a stropní konstrukce nad posledním nadzemním podlažím včetně výměny stávajících klempířských prvků. Svislé obvodové konstrukce byly zatepleny kontaktním zateplovacím systémem z fasádního polystyrénu tl. 140 mm a sokl z extrudovaného polystyrénu tl. 140 mm. Stropní konstrukce nad posledním nadzemním podlažím byla zateplena minerální vatou tl. 240 mm včetně záklopu z OSB desek na dřevěném roštu. Dále bylo provedeno zateplení podlah na terasách včetně nové krycí folie z PVC a nových nášlapných vrstev z betonové dlažby na terčích. Součástí stavebních úprav bylo dodatečné odvodnění základové spáry včetně zateplení základových pasů extrudovaným polystyrénem, odizolování nopovou folií a ochrannou geotextílií. Po obvodu budovy byl proveden nový okapový chodník z betonových dlaždic do drtě včetně betonových obrubníků.


Zateplení budovy DPS v Neveklově #1
DPS_Neveklov_1
Zateplení budovy DPS v Neveklově #2
DPS_Neveklov_2
Zateplení budovy DPS v Neveklově #3
DPS_Neveklov_4
PŮJČOVNA NÁŘADÍ
+420 603 471 874
www.pujcovnaservis.cz
SB KOUPELNY A BARVY
+420 318 875 366, +420 733 326 640
www.koupelny-sbsedlcany.cz
INFORMACE
+420 318 820 367, +420 318 820 369,
+420 734 253 187