Novostavba
Novostavba residenčního bydlení...
Výstavba 25 byt. jednotek - Hvožďany

Výstavba 25 byt. jednotek - Hvožďany

Zahájení: září 2006
Dokončení: srpen 2009
POPIS:

Kompletní novostavba objektu v intravilánu obce Hvožďany.Objekt je proveden klasickou technologií: Stavba založena na betonových základových pasech přebetonovaných deskou s výztužnou sítí, svislé konstrukce provedeny z cihelného zdiva tl. 30 a 44 cm, stropní konstrukce provedeny stropními předpjatými panely. Rekostrukce spočívala v kompletní demontáži krytiny, krovu, odbourání nadezdívek a komímů do úrovně stropu nad 2.NP a provizorní zastřešení před povětrností v této úrovni. Nové nadezdívky se ztužujícími pozedními věnci, tesařský krov na ocelové rámové konstrukci, stropní konstrukce z ocelových stropnic a betonové desky zabetonované do trapézových plechů. Krytina Bramac, opravy fasády s novýmy reliéfy a zateplení minerální vatou, nátěry fasády JUB.

 

Zajímavost stavby: Zajištění před povětrností celého půdorysu za stálého provozu investota v celém objektu, tvar nadpraží a nadezdívky okna nad balkonem je elipsa – vytyčení, odhalení starých konstrukcí v objektu při demontáži a jejich sanace před dalšími pracemi za provozu investora


Výstavba 25 byt. jednotek - Hvožďany #1
011e88ef4a8328e08be9d913808b8290_XL
Výstavba 25 byt. jednotek - Hvožďany #2
1
Výstavba 25 byt. jednotek - Hvožďany #3
3
Výstavba 25 byt. jednotek - Hvožďany #4
4
PŮJČOVNA NÁŘADÍ
+420 603 471 874
www.pujcovnaservis.cz
SB KOUPELNY A BARVY
+420 318 875 366, +420 733 326 640
www.koupelny-sbsedlcany.cz
INFORMACE
+420 318 820 367, +420 318 820 369,
+420 734 253 187