Novostavba
Novostavba residenčního bydlení...
Tvrz čp. 45, Krásná Hora nad Vltavou

Tvrz čp. 45, Krásná Hora nad Vltavou

POPIS:

Jedná se o třípatrový samostatně stojící, částečně podsklepený objekt ze smíšeného zdiva (kámen, cihla), jenž tvoří součást hospodářských budov, které jsou seskupeny kolem rozlehlého dvora, bývalého statku a zároveň tvoří čelo východní strany náměstí v obci Krásná Hora nad Vltavou. Ve studii byly řešeny stavební úpravy celého hospodářského areálu, tato projektová dokumentace řeší pouze stavební úpravy objektu Tvrze.

Návrh řešení stavebních úprav vychází ze současného stavu a z požadavků vlastníka a investora na využití objektu. Cílem je vytvořit společensko-kulturní centrum s využitím prostor v 1.N.P. pro kanceláře městského úřadu, infocentra s knihovnou, včetně hygienického zázemí,  2.N.P. bude využíváno jako universální výstavní prostory pro účely muzea a 3.N.P. bude využíván jako depozit muzea a archiv městského úřadu a nebude přístupný veřejnosti. Vjezd do areálu bude zajištěn z náměstí, vjezd na jižní straně dvora bude sloužit pro přístup ke zbývajícím objektům stávajícího areálu. Dvůr v této etapě stavebních úprav bude rozdělen dřevěným oplocením o výšce 2,5m a budou v oplocení provedeny vjezdová vrata o šířce 5m, jako záložní vjezd. Oplocení bude oddělovat opravený objekt tvrze od zbývajících částí areálu, kde budou stavební úpravy probíhat v následných etapách.


Tvrz čp. 45, Krásná Hora nad Vltavou #1
IMG_5186
Tvrz čp. 45, Krásná Hora nad Vltavou #2
IMG_5188
Tvrz čp. 45, Krásná Hora nad Vltavou #3
IMG_4973
Tvrz čp. 45, Krásná Hora nad Vltavou #4
IMG_3129
Tvrz čp. 45, Krásná Hora nad Vltavou #5
IMG_3130
Tvrz čp. 45, Krásná Hora nad Vltavou #6
IMG_3146
Tvrz čp. 45, Krásná Hora nad Vltavou #7
IMG_3123
Tvrz čp. 45, Krásná Hora nad Vltavou #8
IMG_3058
Tvrz čp. 45, Krásná Hora nad Vltavou #9
IMG_3063
Tvrz čp. 45, Krásná Hora nad Vltavou #10
IMG_3041
Tvrz čp. 45, Krásná Hora nad Vltavou #11
IMG_3043
Tvrz čp. 45, Krásná Hora nad Vltavou #12
IMG_2971
Tvrz čp. 45, Krásná Hora nad Vltavou #13
IMG_2955
Tvrz čp. 45, Krásná Hora nad Vltavou #14
IMG_2726
Tvrz čp. 45, Krásná Hora nad Vltavou #15
IMG_2715
Tvrz čp. 45, Krásná Hora nad Vltavou #16
IMG_2868
Tvrz čp. 45, Krásná Hora nad Vltavou #17
IMG_2867
Tvrz čp. 45, Krásná Hora nad Vltavou #18
IMG_2824
Tvrz čp. 45, Krásná Hora nad Vltavou #19
IMG_2835
PŮJČOVNA NÁŘADÍ
+420 603 471 874
www.pujcovnaservis.cz
SB KOUPELNY A BARVY
+420 318 875 366, +420 733 326 640
www.koupelny-sbsedlcany.cz
INFORMACE
+420 318 820 367, +420 318 820 369,
+420 734 253 187