Novostavba
Novostavba residenčního bydlení...
Snížení energetické náročnosti ZŠ a MŠ v Louňovicích pod Blaníkem

Snížení energetické náročnosti ZŠ a MŠ v Louňovicích pod Blaníkem

Zahájení: květen 2015
Dokončení: srpen 2015
POPIS:

Budova základní a mateřské školy se nachází na jižním okraji městyse Louňovice pod Blaníkem. Jedná se o komplex budov vzájemně propojených z 60. a 70. let 20. století, doplněných v 90. letech o nástavbu nad budovou jídelny, ve které je nyní mateřská škola. Navržené stavební úpravy byly zaměřeny na snížení energetické náročnosti budovy základní a mateřské školy v pěti krocích.

 

Prvním opatřením byla výměna stávajících výplní otvorů, které nebyly v minulosti vyměněny za nové plastové vč. vnějších a vnitřních parapetů. Nově osazená okna jsou plastová s izolačním trojsklem.

 

Druhým opatřením bylo provedení kontaktního zateplovacího systému o tloušťce izolantu 140 mm vč. provedení zateplení soklového zdiva, detailů okolo oken a dveří. Barevné řešení navrhla naše projekční kancelář.

 

Třetím opatřením pro snížení energetické náročnosti bylo provedení zateplení stropu nad nevytápěným prostorem v objektu základní školy, respektive podlahy podstřešního prostoru. Na podlahu půdy byla provedena tepelná izolace tl. 300mm.

 

Čtvrtým opatřením se provedlo zateplení střechy mateřské školy. Zateplení je provedeno nadkrokevním systémem z tepelné izolace na bázi PIR desek.

 

Posledním a pátým opatřením bylo provedeno zateplení části stropu 1.PP deskami z minerální vaty o tloušťce 140mm.


Snížení energetické náročnosti ZŠ a MŠ v Louňovicích pod Blaníkem #1
m_louovice_1
Snížení energetické náročnosti ZŠ a MŠ v Louňovicích pod Blaníkem #2
1
Snížení energetické náročnosti ZŠ a MŠ v Louňovicích pod Blaníkem #3
m_louovice_2
Snížení energetické náročnosti ZŠ a MŠ v Louňovicích pod Blaníkem #4
m_louovice_3
PŮJČOVNA NÁŘADÍ
+420 603 471 874
www.pujcovnaservis.cz
SB KOUPELNY A BARVY
+420 318 875 366, +420 733 326 640
www.koupelny-sbsedlcany.cz
INFORMACE
+420 318 820 367, +420 318 820 369,
+420 734 253 187