Novostavba
Novostavba residenčního bydlení...
Rekonstrukce tvrze

Rekonstrukce tvrze

Zahájení: leden 2003
Dokončení: leden 2007
POPIS:

Tvrz Jakuba Krčína v Křepenicích je kulturní památkou a její rekonstrukce probíhala pod dozorem pracovníka NPÚ ÚOPSČ Ing. Žižky. Rekonstrukce probíhala postupně po objektech – jednotlivé bastiony, ovčín, brány, ohradní zdi a hlavní objekt. Po opravě střešních krytin se prováděla rekonstrukce původních renesančních fasád, tj. převážně štrábaných sgrafit včetně výměn a doplnění oken. Současně probíhalo statické zajištění objektů. V hlavním objektu byly restaurovány původní malby, oprava výplní otvorů. Rovněž stávající nevhodná dlažba byla vyměněna za ruční cihelnou dlažbu CIOS.


Rekonstrukce tvrze #1
1
Rekonstrukce tvrze #2
1
Rekonstrukce tvrze #3
File_077
Rekonstrukce tvrze #4
File_079
PŮJČOVNA NÁŘADÍ
+420 603 471 874
www.pujcovnaservis.cz
SB KOUPELNY A BARVY
+420 318 875 366, +420 733 326 640
www.koupelny-sbsedlcany.cz
INFORMACE
+420 318 820 367, +420 318 820 369,
+420 734 253 187