Novostavba
Novostavba residenčního bydlení...
Rekonstrukce sýpky – Drážkov čp.10

Rekonstrukce sýpky – Drážkov čp.10

Zahájení: červenec 2008
Dokončení: září 2009
POPIS:

Sýpka v Drážkově je památkově chráněný objekt. Vlivem špatného užívání a nedávnými zásahy do konstrukcí došlo ke značnému statickému narušení celého objektu, které vyžadavalo stavební úpravy. V první etapě došlo k příčnému zajištění střechy ocelovými zapuštěnými táhly. V původním krovu byly vyměněny vadné prvky nebo jejich části a byla provedena nová střešní krytina z hladkých tašek. Na východním štítě je podle dochovaných zbytků původní omítky provedena fasáda nová včetně použití původního technologického postupu.


Rekonstrukce sýpky – Drážkov čp.10 #1
EF36D31B6263-25
Rekonstrukce sýpky – Drážkov čp.10 #2
omítka-malba 030
Rekonstrukce sýpky – Drážkov čp.10 #3
6
Rekonstrukce sýpky – Drážkov čp.10 #4
6
PŮJČOVNA NÁŘADÍ
+420 603 471 874
www.pujcovnaservis.cz
SB KOUPELNY A BARVY
+420 318 875 366, +420 733 326 640
www.koupelny-sbsedlcany.cz
INFORMACE
+420 318 820 367, +420 318 820 369,
+420 734 253 187