Novostavba
Novostavba residenčního bydlení...
Rekonstrukce statku pro agroturistiku v Ledcích

Rekonstrukce statku pro agroturistiku v Ledcích

Zahájení: říjen 2014
Dokončení: září 2015
POPIS:

Objekt prošel celkovou rekonstrukcí. Původní podlahy byly odstraněny a v celém objektu byla provedena provětrávaná podlaha. Okenní a dveřní otvory přebourány a provedeny nové překlady. Stropy byly zachovány původní klenbové, které se následně omítnuly. V kuchyni s jídelnou byl zhotoven pohledový dřevěný strop. Veškeré rozvody vody a kanalizace byly provedeny nové z PVC. V objektu byla provedena rekuperace a topení na biopaliva (štěpky a obilí). Půda objektu byla vyčištěna, provedeno zasypání kleneb, následné zateplení a provedení pochozího záklopu z osb. Mezi rekonstruovaným objektem a stávající dílnou byla provedena nová přístavba ze sendvičového zdiva – zdivo Porotherm, tepelná izolace a obezdívka z polního kamene. Střecha přístavby je pultová z falcovaného titanzinkového plechu.


Rekonstrukce statku pro agroturistiku v Ledcích #1
Ledce_2
Rekonstrukce statku pro agroturistiku v Ledcích #2
Ledce_3
Rekonstrukce statku pro agroturistiku v Ledcích #3
Ledce_4
Rekonstrukce statku pro agroturistiku v Ledcích #4
Ledce_5
Rekonstrukce statku pro agroturistiku v Ledcích #5
Ledce_6
Rekonstrukce statku pro agroturistiku v Ledcích #6
7
PŮJČOVNA NÁŘADÍ
+420 603 471 874
www.pujcovnaservis.cz
SB KOUPELNY A BARVY
+420 318 875 366, +420 733 326 640
www.koupelny-sbsedlcany.cz
INFORMACE
+420 318 820 367, +420 318 820 369,
+420 734 253 187