Novostavba
Novostavba residenčního bydlení...
Rekonstrukce domu č.p.134 na náměstí TGM v Sedlčanech

Rekonstrukce domu č.p.134 na náměstí TGM v Sedlčanech

Zahájení: březen 2003
Dokončení: červen 2003
POPIS:

Rekostrukce spočívala v kompletní demontáži krytiny s krovem, odbourání nadezdívek a komímů do úrovně stropu nad 2.NP a provizorní zastřešení před povětrností v této úrovni. Nové nadezdívky se ztužujícími pozedními věnci, tesařský krov na ocelové rámové konstrukci, stropní konstrukce z ocelových stropnic a betonové desky zabetonované do trapézových plechů. Krytina Bramac, opravy fasády s novýmy reliéfy a zateplení minerální vatou, nátěry fasády JUB.

Zajímavost stavby: zajištění před povětrností celého půdorysu za stálého provozu investota v celém objektu, tvar nadpraží a nadezdívky okna nad balkonem je elipsa – vytyčení, odhalení starých konstrukcí v objektu při demontáži a jejich sanace před dalšími pracemi za provozu investora.


PŮJČOVNA NÁŘADÍ
+420 603 471 874
www.pujcovnaservis.cz
SB KOUPELNY A BARVY
+420 318 875 366, +420 733 326 640
www.koupelny-sbsedlcany.cz
INFORMACE
+420 318 820 367, +420 318 820 369,
+420 734 253 187