Novostavba
Novostavba residenčního bydlení...
Překládací stanice odpadů Kosova Hora včetně terénních úprav, inženýrských sítí a areálové komunikace

Překládací stanice odpadů Kosova Hora včetně terénních úprav, inženýrských sítí a areálové komunikace

Zahájení: březen 2009
Dokončení: listopad 2009
POPIS:

Stavební práce probíhaly v areálu bývalé skládky TKO v Kosově Hoře a spočívali v hrubých terénních úpravách, kde se odtěžila stávající zemina pro překládací stanici. Dále se pokračovalo stavbou betonové rampy a dvou souběžných betonových ploch pro velkoobjemové kontejnery, která zároveň byla součástí základů pro ocelovou nezateplenou halu. Vlastní hala byla tvořena příhradovou konstrukcí z I nosníků, na které bylo provedeno plechové opláštění. Vjezd do haly zajištěn dvoudílnými a jednodílnými posuvnými vraty. Na jižní straně před ocelovou halou byla zřízena manipulační plocha se živičným povrchem vyspádována do přejezdových žlabů. Provoz svozové techniky bude probíhat po obslužné areálové komunikaci s povrchem asfaltového recyklátu. Veškeré zpevněné plochy a střecha ocelové haly jsou odvodněny přes odlučovač ropných látek do sběrných ŽB jímek o objemu 32m3. Zajímavostí stavby bylo zprovoznění čerpání požární vody z ŽB jímek ponorným čerpadlem pomocí elektrocentrály, která se nechá spustit při výpadku elektrické energie, což byla jedna z podmínek HZS Příbram.


Překládací stanice odpadů Kosova Hora včetně terénních úprav, inženýrských sítí a areálové komunikace #1
dsc_0146
Překládací stanice odpadů Kosova Hora včetně terénních úprav, inženýrských sítí a areálové komunikace #2
dsc_0681
Překládací stanice odpadů Kosova Hora včetně terénních úprav, inženýrských sítí a areálové komunikace #3
File_163
Překládací stanice odpadů Kosova Hora včetně terénních úprav, inženýrských sítí a areálové komunikace #4
File_164
PŮJČOVNA NÁŘADÍ
+420 603 471 874
www.pujcovnaservis.cz
SB KOUPELNY A BARVY
+420 318 875 366, +420 733 326 640
www.koupelny-sbsedlcany.cz
INFORMACE
+420 318 820 367, +420 318 820 369,
+420 734 253 187