Novostavba
Novostavba residenčního bydlení...
Oprava fasády a přístupového chodníku rehabilitace a ZS nemocnice v Sedlčanech

Oprava fasády a přístupového chodníku rehabilitace a ZS nemocnice v Sedlčanech

Zahájení: srpen 2015
Dokončení: září 2015
POPIS:

Účelem opravy bylo nevyhovující venkovní schodiště včetně přístupu do rehabilitace a špatný stav vnějších omítek na fasádě, poškozené svislé izolace pod terénem a nevyhovující stávající střešní krytina. Bylo provedeno odkopání zeminy okolo budovy na základovou spáru, na kterou bylo položeno drenážní potrubí do štěrkového lože, svedené do dešťové kanalizace. Svislé stěny pod terénem byly zatepleny extrudovaným polystyrénem včetně osazení nopové folie, geotextílie a zasypány drtí. Dále bylo provedeno zateplení obvodových stěn kontaktním zateplovacím systémem JUBIZOL FASADA EPS. Stávající střešní krytina z pozinkovaného plechu byla nahrazena novou falcovanou krytinou z titanzinkového plechu včetně nových žlabů, svodů a nového dřevěného podbití střešní římsy. Stávající vstupní betonové schodiště do rehabilitace bylo nahrazeno schodištěm novým ocelovým s PREFAPOR rošty. Okapový chodník a přístup ke schodišti byl proveden z betonové zámkové dlažby.


Oprava fasády a přístupového chodníku rehabilitace a ZS nemocnice v Sedlčanech #1
20160105_111013
Oprava fasády a přístupového chodníku rehabilitace a ZS nemocnice v Sedlčanech #2
20160105_111156
Oprava fasády a přístupového chodníku rehabilitace a ZS nemocnice v Sedlčanech #3
Nemocnic_Sedl_2
Oprava fasády a přístupového chodníku rehabilitace a ZS nemocnice v Sedlčanech #4
DSC_8070 -1
PŮJČOVNA NÁŘADÍ
+420 603 471 874
www.pujcovnaservis.cz
SB KOUPELNY A BARVY
+420 318 875 366, +420 733 326 640
www.koupelny-sbsedlcany.cz
INFORMACE
+420 318 820 367, +420 318 820 369,
+420 734 253 187