Novostavba
Novostavba residenčního bydlení...
Novostavba Rodinných domů v Řitce

Novostavba Rodinných domů v Řitce

Zahájení: březen 2012
Dokončení: prosinec 2012
POPIS:

Stavba je rozdělena do dvou dvojdomů, kde každý dvojdům má dvě samostatné bytové dvoupodlažní jednotky. Budovy jsou nepodsklepené, založeny na hloubených základových pasech z prostého betonu. Izolace proti vodě je provedena z asfaltových pásů, které zároveň splňují protiradonové opatření. Svislé konstrukce tvoří keramické překlady a zdivo POROTHERM tl. 24 a 30 cm vyzdívané na zdící maltu. Stropní konstrukce jsou ze stropních panelů SPIROLL o tl. 200 a 250 mm, které jsou ztuženy ŽB věncem. Střecha objektů je navržena jako plochá s vyzděnými atikami, kde je na stropní konstrukci z panelů natavena parotěsná zábrana, na které jsou provedeny spádové klíny ze střešního polystyrénu tl. 240 mm, střešní krytina je provedena z folie ALKORPLAN tl. 2,0 mm, která je mechanicky přikotvena ke stropním panelům. Konstrukci podlah tvoří podlahový polystyrén v kombinaci s podlahovým vytápěním a s litými anhydritovými potěry. Vnitřní povrchy stěn a stropů jsou provedeny jako dvouvrstvé vápenné omítky štukové s vnitřní malbou JUPOL. Vnější fasáda je zateplena fasádním polystyrénem tl. 120 mm v kombinaci dřevěného obkladu z palubek a akrylátové omítky hlazené o zrnitosti 2,0 mm od firmy JUB. Vnější výplně otvorů jsou barvená plastová okna a dveře, vnitřní dveře jsou bezfalcové do obložkových zárubních od firmy SAPELI. Finální povrchy podlah jsou v provedení vinyl v kombinaci masivu dřeva při obkladu vnitřního prefa schodišti do 2.NP. Objekt je vytápěn podlahovým teplovodním topením, kde zdrojem ohřevu vody je tepelné čerpadlo vzduch voda v kombinaci elektrokotle. Součástí stavby byla také garážová stání a pozinkované oplocení včetně zpevněných ploch okolo jednotlivých budov.


Novostavba Rodinných domů v Řitce #1
1
Novostavba Rodinných domů v Řitce #2
2
Novostavba Rodinných domů v Řitce #3
doplnk2
Novostavba Rodinných domů v Řitce #4
doplnk1
PŮJČOVNA NÁŘADÍ
+420 603 471 874
www.pujcovnaservis.cz
SB KOUPELNY A BARVY
+420 318 875 366, +420 733 326 640
www.koupelny-sbsedlcany.cz
INFORMACE
+420 318 820 367, +420 318 820 369,
+420 734 253 187