Novostavba
Novostavba residenčního bydlení...
Novostavba rodinného domu v Praze - Modřanech

Novostavba rodinného domu v Praze - Modřanech

Zahájení: srpen 2008
Dokončení: říjen 2009
POPIS:

Novostavba rodinného domu o jednom bytu. Objekt je nepodsklepený o dvou nadzemních podlažích. Stavba je umístěná ve svažitém terénu, proto bylo před zahájením nutno provést hrubé terénní úpravy. Vlastní stavba je klasicky založena na základových pasech z prostého betonu. Nosná konstrukce je ze systému POROTHERM, obvodové zdivo tl. 440 mm, doplněné vnitřními nosnými stěnami tl. 300 mm. Stropy jsou ze systémových nosníků POT a stropních vložek MIAKO. Střechu tvoří dřevěný krov s podporou z ocelových vaznic na ocelových stojkách, krytina betonová ze systému BRAMAC. Podhled v 2.NP je vytvořen ze sádrokartonové konstrukce, doplněný tepelnou izolací. Obvodové stěny jsou zatepleny minerální vatou a povrchovou úpravu tvoří probarvená omítka v systému JUB, doplněná obklady z umělého kamene. Výplně otvorů tvoří dřevěná okna a dveře. Součástí stavby je také sklep, umístěný v zadním rohu pozemku, pod úrovní upraveného terénu, na který průběžně navazují opěrné zdi ze ztraceného bednění s povrchovou úpravou z obkladů z umělého kamene. Obdobně je rovněž provedeno i uliční oplocení.


Novostavba rodinného domu v Praze - Modřanech #1
dsc_0028
Novostavba rodinného domu v Praze - Modřanech #2
dsc_0038
Novostavba rodinného domu v Praze - Modřanech #3
dsc_0044
PŮJČOVNA NÁŘADÍ
+420 603 471 874
www.pujcovnaservis.cz
SB KOUPELNY A BARVY
+420 318 875 366, +420 733 326 640
www.koupelny-sbsedlcany.cz
INFORMACE
+420 318 820 367, +420 318 820 369,
+420 734 253 187