Novostavba
Novostavba residenčního bydlení...
Kamenice - oprava mostku

Kamenice - oprava mostku

Zahájení: duben 2015
Dokončení: květen 2015
POPIS:

Účelem stavby byla oprava mostovky, opěry a středového pilíře mostku. V rámci stavebních prací nebyla řešena konstrukce mostovky ze svršku (souvrství konstrukce vozovky a nabetonované prahy pod konstrukcí zábradlí).

 

Stavební práce spočívaly k odtěžení naplavenin na dně potoka, odkrytí paty středového pilíře a krajnících pilířů, za stálého čerpání vody. Bylo provedeno podbetonování paty středového a krajních pilířů, zřízení kamenné dlažby do betonu včetně podkladní drtě na dně potoka. Dále byly provedeny práce na opravě mostovky – odstranění vegetace a očištění spodního líce mostovky, provedení ochrany odhalené výztuže mostovky a oprava vypadaných částí betonových konstrukcí, reprofilační maltou od firmy SCHOMBURG.


Kamenice - oprava mostku #1
Most_Kamenice_1
Kamenice - oprava mostku #2
Most_Kamenice_2
Kamenice - oprava mostku #3
Most_Kamenice_3
PŮJČOVNA NÁŘADÍ
+420 603 471 874
www.pujcovnaservis.cz
SB KOUPELNY A BARVY
+420 318 875 366, +420 733 326 640
www.koupelny-sbsedlcany.cz
INFORMACE
+420 318 820 367, +420 318 820 369,
+420 734 253 187