Novostavba
Novostavba residenčního bydlení...
Dostavba a renovace penzionu Nový Rybník

Dostavba a renovace penzionu Nový Rybník

Zahájení: září 2012
Dokončení: duben 2013
POPIS:

Jedná se o novou přístavbu objektu s jedním podzemním a jedním nadzemním podlažím spolu s rekonstrukcí stávajícího přilehlého penzionu. Při provádění stavební jámy bylo nutné provést podbetonování stávajících základů přilehlého penzionu. Izolace proti tlakové vodě byla specifická tím, že se provedla pod železobetonovou desku a pod ležatou kanalizaci, tím se docílilo omezení prostupů skrz hydroizolaci. Jako hydroizolační materiál se použil ALKORPLAN pro spodní stavby tl. 2,0 mm. Základy nové přístavby se realizovaly jako železobetonová vana, na kterou bylo vyzděno keramické zdivo HELUZ. Stropy byly realizovány z panelů SPIROL. Suterén přístavby plní účel zázemí pro domácí pivovar a kuchyně. V přízemí je situována nová kuchyň spolu s jejím zázemím a přednáškový sál s varnou piva. Pro dopravu surovin pro kuchyň a pivovar do suterénu byl osazen malý nákladní výtah. Střecha přístavby je plochá, zateplená, se spádovými betony, s PVC krytinou zasypanou kačírkem. Fasáda celé přístavby je provětrávaná měděná na dřevěném záklopu. V přilehlém stávajícím penzioně proběhla rekonstrukce 1.NP, kde vznikl nový přednáškový sál s barem, rekonstruované WC a zázemí penzionu včetně pokojů. Střecha stávajícího penzionu prošla celkovou rekonstrukcí se zateplením pomocí PUR panelu s cembritovou krytinou. Vikýře se sjednotily a oplechovaly pomocí měděného plechu.


Dostavba a renovace penzionu Nový Rybník #1
1
Dostavba a renovace penzionu Nový Rybník #2
1
Dostavba a renovace penzionu Nový Rybník #3
img_4395
Dostavba a renovace penzionu Nový Rybník #4
img_0149
Dostavba a renovace penzionu Nový Rybník #5
img_0147
PŮJČOVNA NÁŘADÍ
+420 603 471 874
www.pujcovnaservis.cz
SB KOUPELNY A BARVY
+420 318 875 366, +420 733 326 640
www.koupelny-sbsedlcany.cz
INFORMACE
+420 318 820 367, +420 318 820 369,
+420 734 253 187