Novostavba
Novostavba residenčního bydlení...
Bytový komplex rezidence Štěpnice

Bytový komplex rezidence Štěpnice

Zahájení: srpen 2012
Dokončení: srpen 2013
POPIS:

Objekty mají obdélníkové půdorysy s vystupujícími částmi, které tvoří dvě hmoty, výškově uskočené o polovinu podlaží a obě budovy jsou podsklepené. Objekty byly koncipovány se záměrem o vytvoření maximálního soukromí pro jednotlivé bytové jednotky. V objektu A je k dispozici 9 bytových jednotek a v objektu B celkem 7 bytových jednotek, včetně společných a sklepních prostorů u obou objektů. Součástí řešení byly i úpravy okolí bytových domů – komunikace pro pěší, parkovací stání z části zastřešené, sadové úpravy a oplocení.

 

S ohledem na stávající nesoudržné podloží byla stavba založena na železobetonových základových pasech. Svislé konstrukce jsou provedeny z keramických bloků HELUZ 30 P+D včetně keramických překladů, stěny mezi bytové a oddělující společné prostory jsou provedeny z keramických bloků HELUZ AKU, stěny u podsklepených částí jsou ze ztraceného bednění, zalité betonem a vyztužené betonářskou ocelí. Zastropení je provedeno ze stropních panelů SPIROLL v kombinaci s filigránovými panely PRESTO v posledním podlaží. Konstrukce střechy byla navržena jako pultová, s využitím stropních panelů SPIROLL, které jsou osazeny v požadovaném sklonu střechy. Na takto osazené panely byla natavena parotěsná zábrana, na kterou je položena tepelná izolace tl. 24 cm, střešní krytina je provedena ze střešní folie FATRAFOL. Klempířské doplňky ke střeše byly provedeny z poplastovaného plechu Viplanyl a ostatní klempířské konstrukce jsou z plechu TiZn. Izolace proti vodě a zároveň protiradonová bariéra je provedena z folie SIKA tl. 2,0 mm. Konstrukci podlah tvoří podlahový polystyrén v kombinaci s podlahovým vytápěním a s betonovými potěry, vyztužené kari sítěmi. Vnitřní povrchy stěn a stropů jsou provedeny jako dvojvrstvé vápenné omítky štukové s vnitřní malbou JUPOL. Vnější fasáda je zateplena fasádním polystyrénem tl. 120 mm v kombinaci dřevěného obkladu z palubek a akrylátové omítky hlazené 2,0 mm od firmy JUB. Vnější výplně otvorů jsou barvená plastová okna a dveře, vnitřní dveře jsou bezfalcové do obložkových a ocelových zárubní. Finální povrchy podlah jsou v provedení vinyl, keramická dlažba a plovoucí dřevěná podlaha.


Bytový komplex rezidence Štěpnice #1
tpnice
Bytový komplex rezidence Štěpnice #2
tpnice_3
Bytový komplex rezidence Štěpnice #3
3
PŮJČOVNA NÁŘADÍ
+420 603 471 874
www.pujcovnaservis.cz
SB KOUPELNY A BARVY
+420 318 875 366, +420 733 326 640
www.koupelny-sbsedlcany.cz
INFORMACE
+420 318 820 367, +420 318 820 369,
+420 734 253 187