Novostavba
Novostavba residenčního bydlení...
Archeopark Trocnov

Archeopark Trocnov

POPIS:

Umístění archeoskanzenu v areálu rodiště Jana Žižky bylo motivováno záměrem využít odkryté fragmenty středověkých staveb k experimentální rekonstrukci jejich podoby a zvýšit tak expoziční potenciál významné památkové lokality. Vyhodnocení informací o starších archeologických výzkumech nasměrovalo přípravu archeoskanzenu k variantě umístit rekonstruované středověké budovy mimo archeologické nálezy. Za daných podmínek byla pro umístění expozičních objektů vybrána plocha ve východní části areálu, opticky oddělená od stávajícího památníku, budov a fragmentu Mikšova dvorce. Zvolený stavební pozemek svou terénní konfigurací, vazbou na dvojici rybníků a lesním ohraničením představuje optimální prostor pro umístění souboru expozičních objektů. Navržený archeoskanzen modeluje výsek zástavby středověké vesnice; záměrem je představit základní typologický a sociální rejstřík vesnických staveb středověkého období. Čtyři stavební jednotky (dvorec, usedlost, chalupa a domek) jsou rozmístěny a architektonicky navrženy tak, aby jejich konfigurace, hmotové řešení a stavební utváření odráželo dosavadní vědomosti o podobě středověké vesnické zástavby. Pro přesvědčivý výraz všech expozičních objektů je zásadní podmínkou užití tradičních materiálů a konstrukcí a dokonalé řemeslné provedení. Dominantou souboru je zemanský dvorec, umístěný v nejvyšší poloze, v severozápadní části pozemku. Na východní straně ke dvorci přiléhá s malým odstupem skupina tří stavebních jednotek - usedlost sedláka, dům chalupníka a obydlí domkáře. Navržená sestava objektů s plochou louky a rybníkem evokuje část návesního prostoru. Dvorec tvoří samostatný celek s objekty po obvodu dvora, jeho součástí jsou dům, sýpka, kolna s chlévem a stodola; obvod dvora je mimo budovy uzavřen hrazením a na východní straně vjezdem. Sociální postavení stavebníka je zvýrazněno většími rozměry a náročnějším stavebním řešením budov. Sestava budov usedlosti zahrnuje dům, chlév, stodolu a kolnu. Východní skupinu budov doplňuje dům chalupníka s oborohem a dům minimální velikosti. Dvory těchto jednotek jsou jednoduše ohrazeny. Součástí expozičních objektů je terénní úprava zastavěných ploch, dvorů a bezprostředního okolí staveb, doprovodná zeleň a zatravněné cesty.


Archeopark Trocnov #1
PANO_20210803_093426
Archeopark Trocnov #2
IMG_20210803_080916
Archeopark Trocnov #3
20210803_080501
Archeopark Trocnov #4
20210713_090230
Archeopark Trocnov #5
20210713_074244
Archeopark Trocnov #6
20210608_065500
Archeopark Trocnov #7
20210608_065649
Archeopark Trocnov #8
20210601_114411
Archeopark Trocnov #9
20210601_104245
Archeopark Trocnov #10
20210601_103610
Archeopark Trocnov #11
IMG-20210409-WA0003
Archeopark Trocnov #12
IMG-20210409-WA0002
Archeopark Trocnov #13
20210323_142706
Archeopark Trocnov #14
20210323_143507
Archeopark Trocnov #15
20210202_155648
Archeopark Trocnov #16
20210202_140722
Archeopark Trocnov #17
viber_image_2020-12-16_13-26-29
Archeopark Trocnov #18
20200811_154334
Archeopark Trocnov #19
20200811_154233
Archeopark Trocnov #20
20200808_084018
Archeopark Trocnov #21
20200730_185039
Archeopark Trocnov #22
20200727_095733
Archeopark Trocnov #23
20200727_095826
Archeopark Trocnov #24
20200720_110032
Archeopark Trocnov #25
20200721_074405
Archeopark Trocnov #26
20200721_102151
Archeopark Trocnov #27
20200727_095713
Archeopark Trocnov #28
IMG_20200713_100539
Archeopark Trocnov #29
IMG_20200713_100542
Archeopark Trocnov #30
20200714_113207
Archeopark Trocnov #31
20200609_123951
Archeopark Trocnov #32
20200603_090745
Archeopark Trocnov #33
20200603_091146
Archeopark Trocnov #34
20200603_091430
PŮJČOVNA NÁŘADÍ
+420 603 471 874
www.pujcovnaservis.cz
SB KOUPELNY A BARVY
+420 318 875 366, +420 733 326 640
www.koupelny-sbsedlcany.cz
INFORMACE
+420 318 820 367, +420 318 820 369,
+420 734 253 187